Magnetitt, fra Syd Varanger Gruve

-brent inn i porselen